• Sprawozdania "Fundacji Aniołów Miłosierdzia"

  Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadą przejrzystości finansów poniżej publikujemy sprawozdania z działalności naszej organizacji oraz stosowne uchwały i protokoły.

  Sprawozdanie Finansowe „Fundacji Aniołów Miłosierdzia”
  za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

  pobierz XML

   

  Protokół i uchwała z Posiedzenia Rady Fundacji z dnia 18 maja 2019 r.

  pobierz PDF