List otwarty s. Michaeli Rak
Wybuduj z nami pierwsze hospicjum dla dzieciMija 5 lat, od kiedy pierwsze i jak dotąd jedyne hospicjum na Litwie otworzyło drzwi miłosierdzia dla chorych. Rocznie pomagamy ponad 250 osobom. W tym roku zaczynamy budowę hospicjum dla dzieci, by otoczyć je (oraz ich rodziców) pomocą i miłością aż do końca. Koszt inwestycji szacowany jest na przeszło 1 200 000 euro.

Jest to ogromne wyzwanie i od samego początku przerastało nasze siły. Bóg nas jednak nie opuścił. Posłał aniołów – ludzi, którzy otworzyli swoje serce i dłonie, by sfinansować najpierw remont pierwszego na Litwie hospicjum a potem jego utrzymanie. Każdy dzień jest dla nas zaproszeniem do ufności Jezusowi, że On wszystko w tym dziele przewidzi i przeprowadzi.

Naszym pragnieniem jest, by hospicjum nadal prowadziło misję obdarowywania czułą, darmową pomocą i miłością. Podkreślam to słowo „darmową”, ponieważ za miłość się nie płaci.  Dlatego hospicjum przyjmuje każdego za darmo, niezależnie od wyznania, narodowości i zamożności. Jest to wyjątkowy znak dla współczesnego świata: Polacy, Litwini, Rosjanie, ludzie różnych wyznań w jednym domu, połączeni przez dzieło miłosierdzia. Każdy tutaj jest przyjmowany „z tą samą miłością”, którą go otulamy na ostatnich etapach jego życia.

Koszty zatrudnienia 40-osobowego wielodyscyplinarnego personelu, zakupu leków i środków medycznych, dojazdów do chorych i wyżywienia, eksploatacyjne są jednak bardzo wysokie – średnio 30 000 euro. Zawarta z Litewską Kasą Chorych umowa pokrywa tylko 30% naszych kosztów.

Dzięki Grupie Przyjaciół z miesiąca na miesiąc udaje się nam zachować płynność finansową. Co dalej? Czy znajdą się pieniądze także na budowę domu hospicyjnego dla dzieci? Mam taką nadzieję, którą po prostu składam w Twoje ręce.

Przyjacielu! Proszę, pomóż mi. A właściwie nie mi, co domownikom hospicjum. Możesz to zrobić przekazując pieniądze lub materiały budowlane. Módl się też za nas, byśmy współpracowali z łaską, którą miłosierny Bóg dla nas przygotował.

.

s. Michaela Rak
Założycielka jedynego hospicjum na Litwie

Wspomóż